rola DNA

SKŁAD CHEMICZNY CHROMOSOMÓW I ROLA DNA

Chromosomy pod względem chemicznym składają się z dwóch zasadniczych substancji: kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz histonu (białko). Te dwie substancje, występujące mniej więcej w tej samej ilości, tworzą około 90% suchej masy chromosomów. Pozostałe 10% to kwas rybonukleinowy (RNA) oraz białko niehistonowe. Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA) są złożone z nukleotydów, które w wyniku hydrolizy rozpadają się na zasadę azotową (pirymidynę lub purynę), cukier (pentozę) i kwas fosforowy. Nukleotydy są więc estrami fosforanowymi N-glikozydów zasad azotowych. Stwierdzano występowanie czterech zasad azotowych i dlatego sądzono dawniej, że cztery nukleotydy tworzą jedną cząsteczkę kwasu nukleinowego. Obecnie wiadomo, że jedna cząsteczka kwasu nukleinowego zawiera wiele nukleotydów, a istnienie sekwencji (kolejności) nukleotydów w łańcuchu DNA stwarza możliwość powstania praktycznie nieograniczonej zmienności w budowie RNA, podobnie jak DNA, zbudowany jest z nukleotydów. Różnica między obu kwasami polega na rodzaju pentozy wchodzącej w skład nukleotydów ? w RNA jest to ryboza, a w DNA dezoksyryboza; ... czytaj dalej